Vēl viens gads Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) un 13 LU fakultāšu studējošo pašpārvaldēm ir aizvadīts, laiks atskatīties uz padarīto un sasniegto, kā arī cildināt labākos! 2015. gada 4. decembrī norisināsies LU SP Gada balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Pasākuma devīze ir "Atmiņu manufaktūra". Kā kustīgi zobrati studenti ir iekustinājuši lielākus un mazākus procesus, studentu pašpārvaldes kā jaudīgas manufaktūras radījušas projektus un atmiņas, ražojuši jaunas iemaņas un prasmes. Sveiksim 2015. gada spilgtākos un darbīgākos varoņus, atminēsimies nozīmīgākos projektus un apskatīsim ievērojamākos studentijas notikumus!

Tradicionālās LU SP Gada balvas mērķis ir veidot notikumu apskatu un godināt ievērojamākos studentu, pasniedzēju, studējošo pašpārvalžu sasniegumus, kā arī izvērtēt fakultāšu studējošo pašpārvalžu un LU SP darbību 2015. gadā. Šoreiz LU SP Gada balvas ceremonija notiks apvienojumā ar LU SP pateicību vakaru, līdz ar to pasākuma ietvaros pateiksimies visiem, kas šogad palīdzējuši kustināt lielo studentijas mehānismu. Teiksim paldies un apbalvosim izcilības dažādās nominācijās. Latvijas Universitātes (LU) studenti un darbinieki līdz 25. novembrim pretendentus balvām var izvirzīt 15 nominācijās:

1. Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā;

2. Gada fakultātes studējošo pašpārvalde;

3. Gada dekāns;

4. Gada pasniedzējs;

5. Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā;

6.  Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā;

7.  Gada kultūras dzīves veicināšanā;

8.  Gada inovācija;

9.  Gada ķeza;

10. Gada LU studentu draugs;

11. Gada students;

12. Gada mentors;

13. Gada LU tēla nesējs;

14. Gada studējošo senators;

15. Gada LU studentu pārstāvis.

Uz svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, kas notiks 4. decembrī plkst. 19.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, aicināti gan esošie studenti un darbinieki, gan tie, kas devuši savu ieguldījumu LU un studentijas attīstībā senāk. Plašāka informācija LU SP Gada balvu mājaslapā www.lu.lv/gadabalva. Projektu “LU SP Gada balva’15” organizē Latvijas Universitātes Studentu padomes vecbiedri sadarbībā ar LU SP valdi un Latvijas Universitāti.

Dalīties