9. decembrī Raiņa bulvārī 19. norisinājās Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) Gada Balva: Gads zelta griezumā, kurā laiku pagriezām atpakaļ, atskatoties uz tiem darbiem kas palikuši atmiņā kā veiksmīgākie un vērtīgākie, katrs ar savu unikalitāti un spēku, atbalstījuši Latvijas Universitāti.

Laikā no 21. novembra līdz 5. decembrim LU Studējošajiem, Fakultāšu studējošo pašpārvaldēm un LU darbiniekiem bija iespēja iesniegt nomināciju pieteikumus LU SP Gada balvai. Pēc nomināciju iesniegšanas termiņa beigām, tika izveidota Gada balvas žūrija, kas kopā sanāca 8. decembrī un no vairāk nekā 160 nomināciju pieteikumiem noteica trīs pretendentus katrā no nomināciju kategorijām. No šiem trim pretendentiem tika izvēlēti Gada balvas saņēmēji 16 nominācijās. Gada balvas ceremonija norisinājās 9. decembrī, to ar svinīgu uzrunu atklāja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Gada balvu ieguvēji:
  • Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā - Artūrs Lībietis-Lībaitis
Gada garumā Artūrs ir pārstāvējis LU studējošo intereses, būdams LU SP Ārlietu virziena vadītājs. Veiksmīgi nodrošinājis Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domnieku aktivitāti, kas veicina LU interešu pārstāvniecību Latvijas mērogā. Artūrs arī pats veiksmīgi LSA Domē pārstāvējis LU studē- jošo intereses. Pateicoties Artūra vadībai Ārlietu virzienā, darbs ar LSA Domniekiem šī gada laikā ir krietni uzlabojies, un LU studējošos intereses tiek veiksmīgi pārstāvētas arī valstī. LSA Artūrs ir ne vien nodrošinājis LSA Domniekus, bet arī brīvprātīgi uzņēmās atbildību kā LU pārstāvis LSA rīkotajā gājienā, kas norisinājās 31. oktobrī, kā arī līdz gājiena norisei aktīvi iesaistījās LSA darba grupās, kur tika lemts par LSA turpmākajām darbībām, LSA viedokļa ģenerēšanu un sociālo kampaņu izveidi saistībā ar augstākās izglītības budžeta samazināšanu. Artūrs ir veiksmīgi pārstāvējis LU un tās Studentu padomi un studējošos ne tikai LSA, bet arī ārpus Latvijas – Tartu Universitātē, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā pie Tartu Universitātes Studentu padomes. LU tēlu no pozitīvās puses nesis arī Kultūras apmaiņas programmas ietvaros, ko organizē LU SP Ārlietu virziens. ·         Gada fakultātes studējošo pašpārvalde – Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes studentu pašpārvalde TF SP ir ikdienā šķietami nemanāma - varbūt tāpēc, ka tās pārstāvji parasti nav lielā skaitā un neizlec no pūļa, tomēr šī gada ietvaros TF SP ir parādījusi sevi no labākās puses, pārstāvot gan fakultātes, gan LU studējošo intereses. Tās pārstāvji ir iesaistījušies LU SP darba grupās un sēdēs, interesējušies par aktuālajiem jautājumiem un veicinājuši interesi par konkrēto jomu, to atainojot no citas perspektīvas. Pašpārvalde noorganizēja tādus studējošajiem un mācībspēkiem noderīgus pasākumus kā mācību ekskursiju maršrutā 'Rīga-Gostiņi-Līvāni-Daugavpils-Rīga', "Neērto tēmu referātu maratonu", "Hello Vīna galda spēļu vakaru" un "pirmsAritoteli", pēc kā TF studējošo skaits un aktivitāte "Aristoteļa" laikā Doma laukumā bija ievērojami lielāka nekā citus gadus. Tāpat, apskatot Teoloģijas fakultātes Facebook grupu, ir redzams, ka, salīdzinot ar citu FSP sociālajiem tīkliem, TF SP ir bijusi viena no aktīvākajām, informējot par Universitātē un LU SP - it īpaši saviem studējošajiem - aktuāliem pasākumiem. Īpaši manāma aktivitāte redzama saistībā ar kampaņu pret valsts finansēto budžeta studiju vietu samazināšanu. ·         Gada dekāns – Juris Borzovs Juris Borzovs jau vairākkārt ir pierādījis sevi kā LU ilgtspējīgas darbības un attīstības pillāru. LU DF Dekāns ir aktīvi iesaistījies studentu dzīves uzlabošanā un inovāciju ieviešanā. Juris Borzovs vienmēr ir bijis ļoti atsaucīgs ne tikai pret pasniedzējiem, bet arī studentiem un studentu pašpārvaldi. Dekāns vairākus gadus ir aktīvi darbojies Latvijas Universitātes Senātā, un citās pārstāvniecības. ·         Gada pasniedzējs – Jānis Priede Jānis Priede viennozīmīgi ir pelnījis titulu Gada pasniedzējs, aktīvāku, pozitīvāku, zinošāku pasniedzēju grūti iedomāties. Jānis Priede ir prasīgs lekcijās un semināros, jo tiešām vēlas, lai viņa studenti izprot mācītās tēmas, nevis vienkārši tās “iekaļ” galvā. Katrā lekcijā pie šī pasniedzēja laiks paskrien nemanot, jo tās ir piepildītas ar piemēriem no reālās dzīves un jokiem, lai teorija liktos interesantāka un studentiem vieglāk uztverama. Katrā seminārā notiek aktīvs darbs grupās un pasniedzējs velta laiku katram. Bet šis pasniedzējs izceļas ne tikai ar aizraujošām lekcijām un semināriem, šis ir pasniedzējs, kuram patiesi rūp viņa studentu viedoklis. Ļoti bieži viņš sastopams gaiteņos vai savā kabinetā ar studentiem apspriežot akadēmisko dzīvi un uzmanīgi uzklausa studentu ieteikumus. ·         Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā - Sintija Trafimoviča Jau vairākus gadus FMF bija problēma ar pasniedzēju vecumu. Īpaši daudz sūdzību tika saņemtas no studentiem, kuru pasniedzējs, gados pavecs matemātiķis, lekciju laikā mēdza ielaisties saldā miegā, bet, lai arī kā tika runāts ar nodaļas vadību, nevienam no studentiem līdz šim nebija izdevies neko mainīt. Nodaļas vadība apgalvoja, ka nav jauna un kompetenta pasniedzēja, kurš spētu pasniegt konkrēto, specifisko priekšmetus, bet, pateicoties Sintijai Trafimovičai un viņas neatlaidībai, viss nokārtojās un tagad kursu pasniedz jauns, aktīvs pasniedzējs. Sintija bija gatava ziedot savu laiku aptaujājot fakultātes studentus un, lai arī saņēma milzīgu pretspēku no nodaļas vadības, viņa tam spēja stāties pretī spēcīgāk, nebaidoties no pasniedzēju aizstāvības vārdiem par kolēģi. Studenti apbrīno Sintiju īpaši tā iemesla dēļ, ka viņa spēja pasniegt ne visai pozitīvo informāciju par pasniedzēju tad, kad pats pasniedzējs atradās telpā un ar ļaunu skatienu novēroja meiteni. Galu galā, kopā ar saviem biedriem no studiju programmu padomes, Sintijai izdevās izdarīt visu, lai nākotnē studentiem būtu pēc iespējas labākas zināšanas konkrētajā kursā. Ļoti lepojamies ar Sintiju, tāpēc uzaicinājām viņu uz Potenciālo biedru seminā- ru, lai saņemtu pamācības par to kā darboties akadēmiskajā jomā. Jāsaka, ka Sintijai izdodas parādīt studentiem to, ka nav jābaidās no fakultātes vadības, jo darot un, nebaidoties aizstāvēt savu viedokli, students var paveikt ļoti daudz. ·         Gada ieguldījums kultūras dzīves veicināšanā – “Aristotelis” Šogad Latvijas Universitātes studentu svētki “Aristotelis 2016” bija patiešām īpaši, jo pasākums svinēja savu 50. gadadienu! Pasākuma svinīgā daļa norisinājās Doma laukumā. Studentus uzrunāja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, studentu un studenšu korporāciju pārstāvji, īpaši izvēlēts pirmkursnieks un, protams, pats Aristotelis. Pēc svinīgajām uzrunām jaunieši cauri Vecrīgai, garām Brīvības piemineklim devās gājienā līdz Latvijas Universitātes galvenajai ēkai Raiņa bulvārī, kur līdz pat agrai rīta stundai notika jestras dejas, jo jauno mācību gadu ieskandināja iemīļoti latviešu mūziķi – "Dzelzs vilks", "Rīgas modes", "Bermudu divstūris", Edavārdi un citi. Par šo Aristoteli jāsaka milzīgs paldies organizatoru komandai, jo viņi ļoti centās izveidot šos svētkus vēl labākus kā līdz šim, un tie tādi arī bija! Jau sākot ar to, ka Facebookā 50 dienas līdz Aristotelim tika liktas ziņas, lai raisītu cilvēkos interesi, beidzot ar to, ka šogad, atšķirībā no citiem gadiem, studentiem bija iespēja iztrakoties pie divām skatuvēm, kur spēlē grupas (nevis tikai Dj) un tapt iemūžinātiem tematiskajā fotostūrītī. Šis ir visapmeklētākais un ārpus Latvijas Universitātes atpazīstamākais mūsu kopīgais pasākums. ·         Gada inovācija - Estere Pumpura, Teoloģijas fakultātes 3. kursa studente par inovatīvu ideju un tās realizēšanu - ''NEĒRTO TĒMU REFERĀTU MARATONS'’ Estere Pumpura ir harizmātiska personība, kura ar savu darba spēju, enerģiju un inovatīvi daudzsološām un jēgpilnām idejām pārsteidz un priecē ne tikai LU TF ietvaros, bet arī ārpus tās. Viņa ir lielisks paraugs, kā var izcili mācīties, darboties TF SP kā pašpārvaldes vadītāja, motivēt studentus iesaistīties un realizēt vienu ideju pēc otras, kas paliek par tradīcijām fakultātē nevis izzūd. Kas, ir viņas veiksmes atslēga? Dzirdēju, kādu studentu viņai jautājam, braucot no Daugavpils TF rudens ekskursijā. Nespēšu citēt, bet doma bija, ka tā ir attieksme pret lietām un vēlme šo dzīvi dzīvot interesanti un piepildīti, ka katram ir šī iespēja, ir jautājums vai to izmantojam! Un, patiešām, katra ideja, kas nāk no Esteres, ir lieliska, turklāt vislielākais darba rūķis ir viņa pati. Viņa ir atbildīga, uzticama, drosmīga un vistiešākajā nozīmē Cilvēks ar lielo burtu - labs draugs uz ko var paļauties, kas šodien ir retumis. Esterei ir izcilas organizatoriskās prasmes un radošums - spēja reaģēt ekstrēmās situācijās konstruktīvi un saglabājot mieru. Viņa ir organizējusi un vadījusi neskaitāmus fakultātes pasākumus, kas ir viņas kvalitātes zīme, jo viss kam viņa ķeras klāt ir uz 100% un no sirds. Ar Esteri ir ļoti viegli, viņa ir zelts - Tā teica TF dekāne Dace Balode pēdējā fakultātes domes sēdē, kam grūti nepiekrist, jo viņa ir mūsu fakultātes lielākā veiksme, lielākais altruists. Esot TF SP vadītājas amatā Estere izvirzīja mērķi veicināt TF tēla popularizēšanu un lauzt neglaimojošos stereotipus par TF studentiem, kā arī veidot TFSP iekšējās struktūras darba spējīgu komandu, jo pēdējos gados padome darbojusies bez pēctecības un bez ieinteresētības pārstāvēt studentu intereses, kā arī darbojās pie studentu motivēšanas iesaistīties fakultātes un universitātes organizētajos pasākumos. Viņa savus izvirzītos mērķus sasniedza ar uzviju un atstāja nākošajam TF SP iesaukuma strukturētu un pārskatāmu paraugu mapi, ar ko strādāt, jo pašai ienākot amatā, bija viss jāsāk no nulles, jo nebija kur ņemt paraugu un padomu, bet tagad latiņa, kuru viņa uzcēlusi, būs grūti pārspēt, jo Esteres vārds ir kvalitātes zīme. ·         Gada kļūme - 2016. gada SZF SP vēlēšanas Kad cilvēki mēdz nezināt, kas ir jādara, biļetenu urnā mēdz kļūt vairāk nekā vajag. ·         Gada studentu balsts – SIA “Armgate” SIA “Armgate” 2016.gada laikā ir bijis īstens studentu balsts. Kad studentu pasākumiem un projektiem klājās grūti, Armgate steidza palīgā. LU SP ietvaros Armgate palīdzība nav mērāma tikai cepumos un konfektēs, bet Armgate veiksmīgākai “Aristoteļa” norisei ziedoja arī 3000 EUR. Tomēr ar to viss nebeidzas. Armgate ir turpinājis savu lielisko sadarbību arī ar ķīmiķiem, palīdzot arī viņiem ar papildus finansēm. Divi lielie studentijas projekti “KUBS’10” un “Kam rūp students? 2016” arī ir saņēmuši Armgate labestību gan saldumu veidā, gan finansiāli. ·         Gada students - Ģirts Zāģeris Ģirts ir Fizikas Maģistrantūras 1. kursa students Veselu trīs (ar asīti) gadu laikā, ko viņš ir pavadījis Fizmatos, Ģirts ir neskaitāmas reizes pierādījis, ka ir vairāk kā piemērots kandidāts titulam “Gada Students”. Ģirta akadēmiskās sekmes ir lieliskas – ar vidējo atzīmi 9.5 un sarkano diplomu beidzot bakalaura studijas, viņš ir stabili viens no spēcīgākajiem jaunajiem fizmatiem un akadēmiskā ziņā. Ģirta akadēmiskās sekmes ir novērtētas arī LU līmenī – viņš ir viens no Morberga stipendijas ieguvējiem, kā arī iegūst LU stipendiju kā viens no labākajiem savā kursā akadēmiskajā ziņā. Jau kopš pirmā kursa beigām Ģirts ir uzsācis aktīvu zinātnisko darbību LU Cietvielu Fizikas institūtā Anatolija Šarakovska vadībā pētot ar eiropiju aktivētu stroncija fluorīdu īpašības. Savu darbu Ģirts ir arī pierādījis divās zinātniskajās konferencēs – LU CFI 32. Zinātniskajā konferencē un “Developments in Optics and and Communications 2016”. Šobrīd Ģirts ir mainījis savu zinātnisko sfēru un darbojas VTPMML - Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijā un veido reālus matemātiskus modeļus reālām problēmām. ·         Gada mentors – Dace Gaile Oficiāli Dace ir mentors pieciem pirmkursniekiem, bet nevar aizmirst tos `jauniņos`, kuri Daci ikdienā mēdz uzrunāt kā mammu, pateicoties FMF pirmsaritotelim "Baldone". Dace ir meitene, kura spēj pasmaidīt un uzmundrināt. Tā, uzmundrinājusi savus mentorējamos un Baldones bērnus, parādot to, cik forša ir SP darbība, 5 no 25 FMF SP biedriem ir Daces mentorējamie. Ne tikai SP biedriem Dace ir piesaistījusi savus mentorējamos, bet arī FMF korim "Aura", kurā iesaistījušās divas no Daces mentorējamām meitenēm. Savus mentora darbus Dace sāka augusta beigās, kad tika sūtītas ziņas ar jautājumiem, vai nevienam nav neskaidrības saistībā ar mācību procesu, pirmsaristoteli, kojām, vai jebko citu. Tagad vairs tik aktīva saziņa nav saskatāma (visi jau daudz maz apraduši ar jauno vidi), tomēr reizēm mentorējamie Dacei uzraksta ar cerību, ka Dace varēs palīdzēt ar mācību materiāliem. Jāsaka, ka tas Dacei arī ļoti labi izdodas. ·         Gada LU tēla nesējs – Santa Zarāne "EQAF" Nominējam mūsu kolēģi Santu Zarāni ne vien par viņas neatlaidību un kolosālo ieguldījumu studentu pārstāvniecībā, bet arī LU un Latvijas tēla veicināšanu Eiropas līmenī. Nākamgad, 23.-25. novembrī, Latvijas Universitāte uzņems vienu no lielākajām ar augstāko izglītību un tās kvalitāti saistītajām konferencēm Eiropā, kuru apmeklēs aptuveni 400 nozares esošie un topošie eksperti: pārstāvji no augstākās izglītības iestādēm, kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām un studējošo pārstāvniecībām. EQAF jeb European Quality Assurance forum ir atzīts par vienu no nozīmīgākajiem ieguldījumiem un virzītājspēkiem augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā, veidojot platformu, ar kuras palīdzību pasākuma dalībnieki varēs kopīgi spriest par attiecīgās jomas pilnveides iespējām un izvērtēt līdz šim veikto darbu un ieceru rezultātus. Santas ieguldītais darbs un izrādītā iniciatīva nodrošināja foruma norisi Latvijā, LU Raiņa bulvāra 19 telpās. Tāpat Santa personīgi devās uz Slovēniju, lai tiktos ar pasākuma organizatoriem, pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar konferences norisi. Protams, Santa šo konferenci neorganizēs viena, viņa jau ir sastrādājusies ar pārstāvjiem no AIC. Darbs pie EQAF'12 ir tikai sācies un tas turpināsies teju veselu gadu, taču Santa ar pilnu sparu jau tagad iegulda sevi šī projekta norisē, paralēli vadot LU Studentu padomi, darbojoties kā LU Senāta priekšsēdētāja vietniece un studējošo senatore. Viņa ir guvusi uzticību un cieņu gan no EQAF organizatoriem, gan Latvijas sadarbības partneriem, kas liecina, ka Santa ar vislabāko sirdsapziņu un degsmi godam nes Latvijas un LU vārdu. ·         Gada izaugsme – Sandis Kārkliņš Sandis ir fantastiski apguvis akadēmiskās zintis - no pirmkursnieka, aktīvista un pavisam jaunuļa (kāds viņš bija pirms gada), LU SP biedra līdz LU SP akadēmiskā virziena vadītājam, vienam no KRS? organizatoriem (kas viņš ir tagad). Izaugsme, ks noteikti nav viegli vērtējama. Puisis, kuram galva ir uz pleciem un strādā, veidojas izpratne par būtisko studenijā un, cerams, paši lielāki darbi vēl tikai priekšā. ·         Gada LU administrācijas darbinieks – Jānis Stonis Nominācijā “Gada LU administrācijas darbinieks” izvirzīts Latvijas Universitātes rektora vietnieku studentu un sociālajos jautājumos Jāni Stoni. Jānis Stonis ir rektora vietnieks Studentu un sociālajos jautājumos tikai no šī gada sākuma, taču var teikt, ka jau tad, kad Jānis ieņēma LU Administratīvā direktora amatu viņš interesējās par studentu lietu un atbalstīja studentu iniciatīvas. Jau vairākus gadus Jānis ir bijis viens no LU Studentu padomes rīkotā Projektu konkursa žūrijas locekļiem, aktīvi piedaloties žūrijas darbā, viņš ir arī liels sporta fans, tādēļ ne tikai vienmēr ir sadarbojies ar LU Sporta servisa centru, bet arī bijis studentu konkursa ''Fakultātes basketbola tribīnēs'' žūrijas loceklis. Manuprāt, Jānis ir viens no saprotošākajiem LU Administrācijas darbiniekiem sadarbībā ar studentiem, viņš izprot studentu pārstāvniecības darbību, jo pats studiju laikā ir bijis Studentu Arodbiedrības priekšsēdētājs. Tāpēc arī šogad, kad LU Vadībai tika piedāvāta iespēja pieteikties nākamgad uzņemt European Quality assurance forumu, neskatoties uz to, ka bija arī skeptiski LU darbinieki, Jānis bija tas, kurš šo domu atbalstīja, dodot padomus par to, kā labāk organizēt tik liela mēroga konferenci. Jānis Stonis vienmēr ir atbalstījis studējošo pārstāvniecību LU un interesējies par to, kā Studentu padomē veicas ar visiem tiem darbiem. ·         Gada vecbiedrs – Toms Vāvere Reizēm, savstarpēji runājot ar citiem pašpārvaldes biedriem, nemaz neiedomājamies to, ka Toms ir vecbiedrs, tā iemesla dēļ, ka viņa darbības joprojām ir aktīvas. Toms joprojām piedalās FMF SP kopsapulcēs, kur izsaka savu viedokli ar pamācībām, kuras ieguvis piecus gadus esot mūsu fakultātes studentu sarakstos. Tomam patīk nodot savas zināšanas, tāpēc pagājušajā gadā viņš bija viens no galvenajiem organizatoriem SP saliedēšanās pasākumā Valmierā, kur, pateicoties Tomam, tika savests kārtībā viss gada pasākumu/notikumu kalendārs. Tomam pie mums tik ļoti patīk, ka arī vasarā viņš, kopā ar domubiedru Kalvi, bija gatavs SP biedrus uzņemt savā dzimtajā pusē, lai mūs pamācītu ne tikai ar SP gudrībām, bet arī Latvijas ģeogrāfiju un skaistajiem valsts dabas skatiem. Šķiet, ka Tomam rūp tikai SP biedri? Nebūt ne! Fizmatu izslavētajās "Fizmatdienās" nebūtu norisinājies galda spēļu vakars, ja mums nebūtu Toma, jo tieši viņš bija tas, kurš uzņēmās būt par galveno galda spēļu vakara organizatoru. Toms jau iepriekš bija rīkojis FMF pasākumus, tai skaitā arī ikgadējo pirmkursnieku pirmsaristoteli "Baldone". Šogad, kad pasākumu rīkoja cits organizators, Toms neatteica dot savus padomus, lai pasākums izdotos lielisks. Viņš mūs pasākuma laikā arī apciemoja, lai redzētu, ka viss tiešām norit veiksmīgi. ·         Gada draugs – Aldis Zauls Aldis ir viens no studējošo pārstāvniecībā plaši pazīstamiem neformālās izglītības pasākumu jeb semināru lektoriem, kā arī reiz bijis LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studējošais un LU SP biedrs. Aldis darbojas tādos uzņēmumos kā SIA “Outdoor Latvia” un “WIN partners”, kā arī ir viens no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras projekta “Produktivitate.lv” treneriem, tomēr par spīti noslogojumam un pieprasījumam savā profesionālajā jomā Aldis teju nekad neatsaka novadīt lekciju, sniegt padomu vai konsultāciju – veltīt savu laiku, lai palīdzētu un izglītotu. Šogad viņš ir piedalījies vairākos studējošo pārstāvniecības, tostarp LU HZF un EVF studējošo pašpārvalžu topošo biedru, semināros. Tāpat Aldis konsultēja šī gada LU SP valdes locekļus, tiem uzsākot savu termiņu attiecīgajos amatos, un starpaugstskolu sadarbības foruma “KUBS”’10 organizatoru komandu, sniedzot noderī- gus padomus un atziņas, kas bez šaubām palīdzēja turpmākā darba organizēšanā. Alda lekcijas vienmēr ir ļoti informatīvas, motivējošas un noderīgas – viņš tās pasniedz ar smaidu un negurdenu entuziasmu, to laikā veidojot pozitīvu, enerģisku atmosfēru, kas palīdz dalībniekiem atbrīvoties un paraudzīties uz attiecīgo tēmu no cita skatupunkta. Kopumā Aldis ir ļoti pretimnākošs, profesionāls un pašaizliedzīgs – viņa lekcijas ir kvalitatīvas un ilgtermiņā atminamas, tomēr galvenokārt viņš ir labs cilvēks un bijis ilggadējs studējošo pārstāvniecī- bas (arī LU ietvaros) draugs. Nu jau Gada Balva ir aiz muguras, un lai tās nominācijas visiem seko kā iedvesma un mērķis nākamajam gadam. Par mūziku pēc svinīgās daļas gādāja “The Citizens” un lielu paldies jāsaka arī Kasparam, Tomam, Kristapam, Leonardam un Pāvelam, kas gada balvu ieskandināja muzikālajās pauzēs. Lielu paldies organizatori saka arī šī gada kolosālajiem atbalstītājiem: Late Night Munchies, Latvijas Valsts Meži, Xroom.lv, Ahhaa, Rīgas Improvizācijas teātris, Penelope's bow ties, Ģertrūdes ielas teātris. Artišok uz Skatuves, BAMS. Valmiermuižas alus, The World of Hat Museum, Dailes Theatre, Unilever un Latvijas Jaunatnes teātris! Bildes no gada balvas vari apskatīt šeit: : flic.kr/s/aHskR56psK Uz tikšanos nākamgad!  

Dalīties