Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldi (LU SaP) īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes (LU) studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei. Ja Tu esi LU students, kuram ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, piesakies uz Sociālās programmas atbalsta saņemšanu!

Atbalsts tiek piešķirts uz piecu mēnešu periodu un kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz 10% studentu no kopējā LU dienesta viesnīcu īrnieku skaita. Lai pieteiktos Sociālās programmas atbalstam, laikā no 2016. gada 11. janvāra līdz 5. februārim ir jāiesniedz: Obligātie pamatdokumenti:
  • pieteikums atbalsta saņemšanai (atbilstoši paraugam);
  • Studentu servisa izsniegta izziņa par vidējo svērto atzīmi A un B daļas studiju kursos.
Papildus dokumenti:
  • kuri apliecina Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli;
  • citi dokumenti, kuri var palīdzēt izvērtēt Tavu pieteikumu.
Dokumentu oriģinālus vai kopijas ar apliecinājumu par to patiesumu ir jāiesniedz LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. telpā ar norādi “Sociālajai programmai” vai jānosūta pa pastu LU SP Birojam, Raiņa bulvārī 19, Rīga, LV - 1586 ar pasta zīmogu līdz pēdējam Sociālās programmas pieteikšanās datumam, vai jānosūta tos elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz programma@lusp.lv NB! Pirms pieteikšanās, lūgums rūpīgi iepazīties ar Sociālās programmas nolikumu. Par atbalsta piešķiršanu lems LU SP apstiprināta komisija. Informācija par komisijas pieņemtajiem lēmumiem tiks paziņota 15 darba dienu laikā pēc Sociālās programmas pieteikšanās termiņa beigām. Rīkojums -1 Rīkojums - 2 Nolikums Jautājumus var uzdot, rakstot uz e-pastu zane.medne@lusp.lv

Dalīties