Latvijas Universitātes (LU) Senāts ir sasaucis LU Satversmes sapulci šī gada 21. aprīlī. Latvijas Universitātes Studentu padome izziņo atklātu pieteikšanos līdz 24. martam uz 75 studējošo vietām.

Aicināti aizpildīt pieteikuma anketu un kļūt par balsstiesīgiem studējošo pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir visi LU studējošie, kuriem ir interese, motivācija un iespēja apmeklēt visus ar Satversmes sapulci plānotos oficiālos studentu notikumus un iedziļināties Satversmes sapulces darba kārtības jautājumos.

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) kopā ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm izvērtēs pieteikumus un atbilstoši pārstāvniecības formulai noteiks vienlīdzīgas iespējas visu fakultāšu studentiem piedalīties Satversmes sapulcē. 75 LU studējošo pārstāvjus apstiprinās LU SP kopsapulcē 29. martā.

LU Satversmes sapulces dienas kārtība:

  • Satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētāja  ziņojums;
  • Senāta priekšsēdētāja prof. M. Kļaviņa atskaite;
  • Senāta vēlēšanas;
  • rektora prof. I. Muižnieka atskaite.

Ja vēlies kļūt par studentu pārstāvi LU Satversmes sapulcē, aizpildi šo anketu līdz 24. martam!

Latvijas Universitātes Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un attīstības pamatjautājumus.

Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieki. Tos no LU personāla ievēl uz trim gadiem, no kuriem 200 ir akadēmiskā personāla pārstāvji, 75 studējošo pārstāvji, kā arī 25 vispārējā personāla pārstāvji. Satversmes sapulci sasauc LU Senāts ne retāk kā reizi divos gados.

Dalīties