Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU SP kopsapulci 25. janvārī plkst. 18:30 Latvijas Universitātes Senāta zālē. Sapulces laikā tiks apstiprinātas izmaiņas LU SP Projektu konkursa un Sociālās programmas nolikumā, norisināsies studējošo senatoru vēlēšanas, tiks ievēlēti pārstāvji LU SP Revīzijas komisijā un LU SP kredītu piešķiršanas komisijā.

Darba kārtība: 0. Iesniegumi; 1. Darba kārtības apstiprināšana; 2. LU SP Revīzijas komisijas ziņojums par 2016. gadu; 3. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana; 4. Vēlēšanas    
4.1. Studējošo senatoru vēlēšanas (3 vietas);     4.2. LU SP Revīzijas komisijas vēlēšanas (5 vietas);     4.3. LU SP pārstāvja kredītu piešķiršanas komisijā vēlēšanas (1 vieta)
5. Nolikumu apstiprināšana
5.1. Projektu konkursa nolikuma apstiprināšana;   5.2. Sociālās programmas nolikuma apstiprināšana;
6. Komisiju sastāvu apstiprināšana  
6.1. Projektu konkursa komisijas sastāva apstiprināšana;   6. 2. Sociālās programmas komisijas aptiprināšana
7. Studiju programmu nolikums; 8. RPIVAS iespējamā pievienošana LU; 9. LU Senāta aktualitātes; 10. LSA aktualitātes; 11. Atskaites.   Atgādinam, ka LU studējošo senatoru amatam var pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV klātienē LU SP birojā un elektroniski, rakstot uz senatori@lusp.lv līdz šī gada 23. janvāra plkst. 18:00! Papildu informācijas nepieciešamības un jautājumu rašanās gadījumā rakstīt uz senatori@lusp.lv. Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras.

Dalīties