Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina vēlēšanas uz trim studentu pārstāvju vietām Latvijas Universitātes Senātā. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2. februāra plkst. 18:30. Senatoru kandidātu uzrunas un vēlēšanas notiks LU SP 9. februāra kopsapulcē Latvijas Universitātes Senāta zālē.

Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras. Pieteikumus ikviens LU studējošais aicināts iesniegt LU SP Birojā Raiņa bulvārī 19 144. kabinetā darba laikā līdz 2. februāra plkst. 18:30. Kandidātu pieteikumiem jāsastāv no CV un motivācijas vēstules, kas iesniedzami gan elektroniskā, gan papīra formātā:
  • elektroniski pieteikums sūtāms uz e-pastu <link>lusp@lusp.lv
  • parakstīta iesnieguma formā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. kabinetā.
Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas beigām kandidāti saņems uzdevumu, kuru būs jāaizpilda līdz kopsapulcei. Senatoru kandidātu uzrunas un vēlēšanas notiks š.g. 9. februārī LU Studentu padomes kopsapulcē plkst.18:30 Latvijas Universitātes Senāta zālē.  Papildu informācijas un jautājumu rašanās gadījumā rakstīt uz senatori@lusp.lv vai zvani uz tālr. nr.: 29780399.

Dalīties