Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Studentu padome sniedz atbildi Izglītības un Zinātnes ministrijai
Ričards Šurunovs
27.07.2019.

Šī gada 19. jūlijā Latvijas Universitāte (LU) saņēma vēstuli, kurā ir pausts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) viedoklis par šī gada rektora vēlēšanām un to norisi. Iepazīstoties ar tās saturu, Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) apstrīd IZM secinājumus, kritizē Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ziņojuma nepieejamību un izveidojusi atbildes vēstuli.

LU SP iepazinusies ar IZM vēstuli nr. 4-6e/19/2190 – tajā IZM pauž savu viedokli par it kā saskatāmajiem pārkāpumiem LU Satversmes sapulces organizēšanā. IZM vēstulē norādīja, ka prof. Indriķis Muižnieks nav ievēlēts leģitīmi un normatīviem atbilstoši, tāpēc rekomendēs Ministru Kabinetam neapstiprināt prof. Indriķi Muižnieku rektora amatā. 

LU SP informē, ka nepiekrīt IZM veiktajiem secinājumiem iepriekš minētajā vēstulē vairāku argumentu dēļ, ar kuriem var iepazīties pilnajā LU SP atbildes vēstulē.

Vienlaikus LU SP izsaka nožēlu, ka tai nav iespējas iepazīties ar pilnu un detalizētu Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ziņojumu, uz kuru IZM vairākkārt atsaukusies medijos un IZM rīkotajā preses konferencē. Ir zināms, ka IKVD veicis LU Satversmes sapulces 24.maija un 6.jūnija sēdes sasaukšanas izvērtēšanu, taču ziņojuma gala variants vēl joprojām nav pieejams.

LU SP atbildes vēstule