Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izsludināts LU SP Projektu konkurss 2019
Ričards Šurunovs
31.01.2019.

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU SP Projektu konkursu 2019! Sākot ar 1. februāri, jebkurš Latvijas Universitātē studējošais var pieteikt savu projekta ideju, lai saņemtu finansējumu tā realizēšanai.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.

Projektus ir iespējams iesniegt, sākot ar 1. februāri. Tos var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis. Projekti ir jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.

Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti. Konkursa rezultāti tiek paziņoti personiski katram Iesniedzējam un publicēti Rīkotāja portālā (www.lusp.lv) mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavotprojekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta idejas detalizēts apraksts, idejas īstenošanas plāns, kā arī kopējās tāmes un tās izmaksu pamatojums.

Projekta ietvaros ir jāaizpilda šādas veidlapas un jāiepazīstas ar nolikumu un rīkojumu:

Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties nolikumā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144.kab, vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv vai patricija.kuzmina@lusp.lv.