Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU SP organizējot EQAF
Latvijas Universitātes studenti European Quality Assurance Forum noslēgumā 2017. gada novembrī.
Piedalies starptautiskās apmacībās studentiem ekspertiem par augstākās izglītības kvalitāti

11.09.2018.

Kvalitatīva augstākā izglītība dod studentiem zināšanas, prasmes un spējas, kas nepieciešamas, lai, iekļaujoties darba tirgū, gūtu panākumus un spētu pierādīt sevi. Šāda kvalitāte nav latiņa, kuru sasniedzot, uzlabojumi vairs netiek veikti. Periodiski tai nepieciešama novērtēšana, lai zinātu stiprās un vājās puses, turpmāko rīcības plānu un attīstības scenārijus. Tieši tāpēc novērtēšana ir jāveic uzmanīgi un ar milzu atbildību par ieguldījumu nākotnei.

Latvijas Universitātes Studentu padome, sadarbojoties ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, Eiropas Studentu apvienību un Latvijas Studentu apvienību rīko starptautiskas apmācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu.

Apmācības norisināsies no 4. oktobra līdz 6. oktobrim, Rīgā, Latvijas Universitātē. Kopumā plānots, ka apmācībās piedalīsies 60 dalībnieki no vairāk nekā 20 valstīm.

Apmācības notiek projekta “ESU un LU SP apmācības studentiem- izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem” ietvaros. Apmācību laikā plānots iepazīt citu kolēģu iesaisti novērtēšanas procesā, iegūt informāciju par procesiem Eiropas Augstākās izglītības telpās, dibināt kontaktus turpmākai sadarbībai un attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes.

Projekta vadītāja Santa Zarāne, uzsverot projekta nozīmīgumu, min, ka “Pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Studentu padome uzņēma “European Quality Assurance Forum”, kas kopā pulcēja vairāk nekā 460 augstākās izglītības kvalitātes interesentus no 48 valstīm. Pagājušā gada foruma atklāšanā LU rektors Indriķis Muižnieks teica, ka “kvalitāte ir svarīgākais punkts izglītības saturā”, šiem rektora vārdiem pilnīgi piekrītu, tieši šī iemesla dēļ arī studējošo iesaiste kvalitātes novērtēšanas procedūrās ir ļoti būtiska, jo studējošos šī izglītības kvalitāte ietekmē tiešā veidā.

Latvijas Universitātes studējošo pašpārvalžu pārstāvji aktīvi iesaistās studiju kvalitātes vērtēšanas un uzlabošanas procesos, tādēļ ir svarīgi, ka studējošie ir informēti arī par aktuālajām norisēm Eiropā un pasaulē, lai ar plašāku skatījumu uz izglītības procesiem spētu darboties veiksmīgāk. Tas arī ir iemesls šo apmācību rīkošanai - lai iespēja mācīties būtu ne tikai Eiropas Studentu apvienības studentu eksperta tīkla dalībniekiem, bet arī mūsu pašu studentiem, jo šādā veidā arī mums būs iespēja iepazīties ar labo praksi dažādās Eiropas valstīs, attīstīt savas komunikācijas prasmes (mācības notiks angļu valodā), kā arī veidot jaunas sadarbības saiknes studentu organizāciju starpā visā Eiropā”.

Apmācības norisināsies angļu valodā. Lai pieteiktu savu dalību, līdz 12.septembrim jāaizpilda pieteikuma anketa