Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

“Mentors ir palīgs un pareizā virziena rādītājs, bet garantēti nav mājasdarbu pildītājs.”

10.09.2018.

Šī gada 27. un 28. augustā vēl pirms mācību atsākšanas Latvijas Universitātes Mazajā aulā pulcējās vecāko kursu studenti-mentori, kuri ir gatavi palīdzēt iejusties universitātes straujajā dzīvē jaunajiem pirmkursniekiem. Latvijas Universitātes Studentu padome aicināja visus topošos mentorus uz 6 stundu garām un iedvesmojošām apmācībām, lai darbs ar vienaudžiem noritētu veiksmīgāk.

Semināra organizatori bija parūpējušies, lai programmā būtu iekļautas gan personību attīstošas un radošas, gan ar praktiskiem jautājumiem saistītas lekcijas. Dienu iesāka enerģiskais lektors no Spiikiizi Izaugsmes centra - Āris Birze. Āris iemācīja, kā “saslēgties” ar jebkuru cilvēku 10 sekunžu laikā, kā radīt pozitīvu pirmo iespaidu par sevi un ko mūsu ķermeņa valoda pastāsta par mums jeb kā pārkāpt komunikācijas barjeru. Veidojot nelielas simulācijas, jaunie mentori praksē pielietoja tikko iegūtās zināšanas par kritikas mākslu, kā saka pats lektors: “Kritika ir jāspēj dot koncentrēta, tieša un objektīva, tā palīdz mums pilnveidot sevi.

Semināra turpinājumā ar savu pieredzes stāstu dalījās Datorikas fakultātes studente Aiva Staņēviča. Viņa mentoriem sniedza reālistisku ieskatu mentora darbā, pastāstot arī negatīvos aspektus un savas pieļautās kļūdas, esot kā mentorei. Veidojot diskusiju, studenti iepazinās ar savu kolēģu pieredzi, kad paši bija pirmkursnieki. Aiva uzskata, ka, viņasprāt, mentors ir palīgs un pareizā virziena rādītājs, bet garantēti nav mājasdarbu pildītājs, mentora uzdevums ir ieteikt, dot atbalstu, palīdzēt, bet ne darīt paša pirmkursnieka vietā.

Darbā ar mentorējamajiem pavisam noteikti neizpaliek arī psiholoģiskais aspekts, tāpēc par mentālā atbalsta meklēšanu gan mentoriem, gan viņu mentorējamajiem pastāstīja Latvijas Universitātes Karjeras centra pārstāves - Sarmīte Voitekāne un Dace Siliņa. Psiholoģiski, pirmkursniekiem iestājoties universitātē, ir jāpārvar barjera - jauna vide, patstāvīga dzīve Dienesta viesnīcās, lekciju ilgums ir 1 stunda 30 min, kas ir divreiz lielāks nekā pierasts vidusskolā. Šis viss var radīt emocionālo un psiholoģisko spriedzi, tāpēc mentoriem ir svarīgi atcerēties, kur rodama profesionāla palīdzība.

Ar savu pieredzi mentoringa sistēmas darbībā dalījās arī Rīgas Stradiņa universitātes pārstāves - Kristīne Romanovska un Elizabete Ribalkina. Studentes pastāstīja savu pieredzes stāstu no savas universitātes perspektīvas un norādīja uz mentoru sistēmas devumu studenta un universitātes dzīvē: Mentoru sistēma - kas sākās kā vienkārša pirmkursnieka - veckursnieka komunikācija, turpinājās kā pēctecība studentu pārstāvniecības amatos.

Semināra noslēgumā Latvijas Universitātes Studentu padomes Sociālā virziena vadītāja Ilze Lisovska sniedza savu ieskatu mentoru programmas attīstībā un turpmākajās iecerēs un sadarbībā. Visa gada garumā notiks aktīva mentoru sapulcēšanās un apmainīšanās ar pieredzi, kas veicinās mentoru tīkla stiprināšanu.

Pēc tam sekoja informatīvā daļa no LU Sporta centra pārstāvjiem. Topošos mentorus ar sportošanas iespējām Latvijas Universitātē iepazīstināja Kalvis Kazaks un Krišs Labsvārds. Puiši atraktīvā veidā sniedza galveno informāciju, kas jāatceras, lai jauniešiem būtu ne tikai mundrs prāts, bet arī vingrs ķermenis.

Seminārs noslēdzās ar apjomīgu grupu darbu, kurā mentoriem bija jācenšas kopā rast atbildes uz visizplatītākajiem, sarežģītākajiem un mulsinošākajiem jautājumiem, kurus iepriekšējos gados organizatori bija dzirdējuši no saviem mentorējamajiem.


Šogad mentoru sistēmā piedalās līdz šim rekordliels studentu skaits, kas liecina par mentoru sistēmas lietderību un vajadzību. Mentors ir pirmā draudzīgā kontaktpersona, kas sniedz ieskatu Universitātes dzīvē un iedrošina pirmkursnieku nebaidīties no ikdienas jaunajiem izaicinājumiem, tāpēc nereti starp mentoriem un mentorējamajiem izveidojas ciešas draudzības saiknes, kas saglabājas pat pēc universitātes beigšanas. Veiksmi un izturību gan jaunajiem mentoriem, gan viņu mentorējamajiem! Lai šis mācību gads ir patiesi izdevies!