Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izsludināta LU SP Sociālā programma!
Māra Ulme
15.08.2018.

Kā jau katru gadu, Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentu īsteno Sociālo programu, tāpēc no 17. augusta līdz 10. septembrim nepalaid garām iespēju pieteikties un iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei Latvijas Universitātes (LU) Dienesta viesnīcā! Sociālā programma ir izveidota ar mērķi atbalstīt LU Dienesta viesnīcās dzīvojošos Latvijas Universitātes studentus, kuri studē pilna laika klātienē un kuriem ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi.

Atbalsts tiek piešķirts uz piecu mēnešu periodu (no 1. septembra līdz 30. janvārim), un kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz 10% studentu no kopējā LU dienesta viesnīcu īrnieku skaita.

Lai pieteiktos Sociālās programmas atbalstam, laikā no 2018. gada 17. augusta līdz 10. septembra pulksten 16:00 pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • pieteikums atbalsta saņemšanai (atbilstoši paraugam – skatīt pielikumu);
  • Studentu servisa izsniegta izziņa par vidējo svērto atzīmi A un B daļas studiju kursos 2018. gada pavasara semestrī (ja studēsi pirmajā kursā, nepieciešama Studentu servisa izziņa ar Taviem uzņemšanas rezultātiem, kas izteikti 10 ballu vai 1000 punktu skalā).
  • Dokuments (vai tā kopija), kas apliecina Tavu vai Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem:

1. Trūcīgie un maznodrošinātie,

2. Invalīdi,

3. Bāreņi,

4. Jaunieši no daudzbērnu ģimenēm

5. Pretendenti, kas palikuši bez vecāka apgādības;

citi dokumenti, kas var palīdzēt izvērtēt Tavu pieteikumu.

Dokumentu oriģināli vai kopijas ar apliecinājumu par to patiesumu

  • jāiesniedz LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. telpā ar norādi “Sociālajai programmai”
  • vai jānosūta pa pastu LU SP Birojam, Raiņa bulvārī 19, Rīga, LV - 1586 ar pasta zīmogu līdz pēdējam Sociālās programmas pieteikšanās datumam,
  • vai jānosūta tie elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz programma@lusp.lv.

Pirms pieteikšanās, jāiepazīstas ar Sociālās programmas nolikumu. Par atbalsta piešķiršanu lems LU SP apstiprināta komisija. Informācija par komisijas pieņemtajiem lēmumiem tiks paziņota 15 darba dienu laikā pēc Sociālās programmas pieteikšanās termiņa beigām.

Rīkojums / Nolikums (uzspied, lai atvērtu)

Jautājumus gadījumā raksti: programma@lusp.lv