Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izsludināta pēdējā šī semestra LU SP Kopsapulce

07.06.2018.

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) gaida biedrus un aktīvistus, šī semestra noslēdzošajā kopsapulcē 12. jūnijā plkst. 18.30 LU JF Konferenču zālē (153.kab.).

Darba kārtība:

0. Iesniegumi;

1. DK apstiprināšana;

2. Protokola apstiprināšana;

3. J. Kalniņa atsaukšana no amata [1];

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide,

5. Vēlēšanas:

5.1. Valdes locekļa vēlēšanas (Sociālā virziena vadītāja amatam);

5.2. Pārstāvja LU Akadēmiskajā šķīrējtiesā vēlēšanas [2];

6. Izmaiņu projektu konkursa žūrijā apstiprināšana;

7. Pilnvaru pagarināšana studējošo senatoram R. Ozoliņam [3];

8. Valdes pilnvaru noteikšana [4];

9. LSA aktualitātes;

10. Senāta aktualitātes;

11. Valdes atskaites  

[1] Saņemts iesniegums no J. Kalniņa ar lūgumu atsaukt viņu no LU SP Valdes amata.

[2] LU Akadēmiskajā šķīrējtiesnesim ir beidzies termiņš, tāpēc ir nepieciešamas vēlēšanas. Sīkāku informāciju var saņemt pie manis (signe.skutele@lusp.lv).

[3] Saskaņā ar LU SP Satversmi un studējošo senatoru kolēģijas nolikumu nav iespējams veikt studējošo senatoru vēlēšanas attiecīgajos termiņos. Tā kā studējošo senatoram R. Ozoliņam beidzas termiņš 13.06., bet ir plānota LU Senāta sēde 02.07. piedāvājam balsot par pilnvaru pagarināšanu R. Ozoliņam līdz septembra kopsapulcei. 

[4] Sakarā ar to, ka šī ir pēdējā LU SP kopsapulce šajā semestrī, jāvienojas par turpmāko darbu sadali līdz LU SP kopsapulcei septembrī.