Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Piesakies par studējošo pārstāvi Satversmes sapulcē!

26.02.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Senāts ir sasaucis LU Satversmes sapulci šī gada 20. aprīlī. Latvijas Universitātes Studentu padome izziņo atklātu pieteikšanos līdz 12. martam uz studējošo vietām.

Aicināti aizpildīt pieteikuma anketu un kļūt par balsstiesīgiem studējošo pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir visi LU studējošie, kuriem ir interese, motivācija un iespēja apmeklēt visus ar Satversmes sapulci plānotos oficiālos studentu notikumus un iedziļināties Satversmes sapulces darba kārtības jautājumos. Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) kopā ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm izvērtēs pieteikumus un atbilstoši pārstāvniecības formulai noteiks vienlīdzīgas iespējas visu fakultāšu studentiem piedalīties Satversmes sapulcē. 75 LU studējošo pārstāvjus apstiprinās LU SP kopsapulcē 15. martā.

 

  • LU Satversmes sapulces dienas kārtība:
  • Satversmes sapulces ievēlēšanas organizācijas un sēdes darba organizācijaskomisijas priekšsēdētāja  ziņojums;
  • Satversmes sapulces sēdes vadītāja vēlēšanas;
  • Satversmes sapulces sēdes sekretāra vēlēšanas;
  • Mandātu komisijas vēlēšanas;
  • Redakcijas komisijas vēlēšanas;
  • Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas;
  • LU rektora prof. I.Muižnieka ziņojums;
  • Satversmes sapulces priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas.


Ja vēlies kļūt par studējošo pārstāvi LU Satversmes sapulcē, aizpildi šo anketu līdz 12. martam plkst.12.00!

Latvijas Universitātes Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un attīstības pamatjautājumus.

Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieki. Tos no LU personāla ievēl uz trim gadiem, no kuriem 200 ir akadēmiskā personāla pārstāvji, 75 studējošo pārstāvji, kā arī 25 vispārējā personāla pārstāvji. Satversmes sapulci sasauc LU Senāts ne retāk kā reizi divos gados.