Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studentu pašpārvaldes vēlēšanas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

SP vēlēšanas ir process, kas nodrošina katram studentam iespēju piedalīties studentu interešu pārstāvniecībā gan tieši - piedaloties vēlēšanās un iegūstot Fakultātes Studentu pašpārvaldes (FSP) biedra mandātu, gan netieši - ar savu balsi deleģējot citiem uzdevumu pārstāvēt viņa intereses augstākās izglītības institūcijās.

SP vēlēšanu norisi LU reglamentē LU SP Vēlēšanu nolikums (VN) https://ej.uz/LUSPVN  Papildus tam katra FSP var izveidot savu VN, lai precizētu detaļas, taču LU SP VN ir augstāk stāvošs par FSP VN, tādēļ pretrunu gadījumā lietojams LU SP VN.

Vēlēšanu komisijas (VK)

Ne vēlāk kā kārtējā gada septembra pēdējā nedēļā Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) kopsapulce izveido Vēlēšanu komisiju (LU SP VK) 7 cilvēku sastāvā. Ar LU SP VK iecelšanu LU SP un FSP vēlēšanas uzskatāmas par izsludinātām. LU SP VK pieņem lēmumus un instrukcijas veiksmīgai vēlēšanu norisei un gādā par LU SP VN ievērošanu. Piemēram, LU SP VK pārbauda FSP VK sastāvu un lemj par tā apstiprināšanu.

Šī gada septembrī LU SP Vēlēšanu komisija tika ievēlēta šādā sastāvā:

  1.  Artūrs Kriviņš,
  2.  Normunds Deglavs,
  3.  Alise Pokšāne,
  4.  Gunvaldis Leitens,
  5.  Georgijs Pliska,
  6.  Jānis Galakrodznieks,
  7.  Linda Frīdmane.

Ar LU SP Vēlēšanu komisiju var sazināties rakstot uz artuts.krivins@fizmati.lv

Lai nodrošinātu vēlēšanu procesa organizāciju katrā fakultātē, katra FSP izveido savu VK ne vēlāk kā oktobra trešajā nedēļā. FSP VK nodrošina vēlēšanu norisi savā fakultātē - nosaka vēlēšanu laiku un vietu, pieņem un caurskata kandidātu sarakstus, organizē pašu balsošanas procesu, saskaita balsis un nosaka vēlēšanu iznākumu. LU SP VK tam seko līdz un kontrolē. LU SP VK klātbūtne visvairāk vēlēšanu procesā no FSP skatu punkta izpaužas vēlēšanu dienā, kad LU SP VK pārstāvji pirms vēlēšanu sākuma ierodas aizzīmogot urnas, un vēlēšanu beigās, tiem esot klāt balsu skaitīšanas procesā. Tādējādi LU SP darbojas kā novērotājs, kas pārliecinās par to, ka visās fakultātēs vēlēšanu process ir leģitīms.

LU SP VK protokoli pieejami : šeit