Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Projektu konkursa atskats - no februāra līdz jūlijam

13. februārī Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludināja Latvijas Universitātes (LU) studentu Projektu konkursu. Pirmajos trīs mēnešos LU SP finansējumu piešķīra 7 projektiem ar kopējo summu 8 897 EUR.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.

Februāra mēnesī finansējums piešķirts:

  • Āra Jansona pieteiktajam akadēmiskajam/zinātnes projektam “Eksakto zinātņu diena 2018” 795€ apmērā;

  • Santas Zarānes pieteiktajam akadēmiskajam/zinātnes projektam “Filozofiski vēsturiskās interpretācijas Radio NABA” 2160€ apmērā;

  • Līvas Kukles pieteiktajam sporta un kultūras projektam - LU studentu radio raidījums “Studentu pietura” 2640€ apmērā;

  • Ausmas Cīrulnieces pieteiktajam sporta un kultūras projektam LU jauno grupu konkurss “Hadrons 2018” 2300€ apmērā;

Marta mēnesī finansējums piešķirts:

  • Dārtas Ansabergas pieteiktajam akadēmiskajam/zinātnes projektam “Velā devona četrkājainā Ventastega curonica galvas skeleta modeļa izveide pēc datortomogrāfijas datiem” 532€ apmērā;

Aprīļa mēnesī finansējums piešķirts:

  • Veltas Voicionekas pieteiktajam sporta un kultūras projektam - Kultūras pasākumu cikls “OTAVA” 50€ apmērā;

  • Annetas Svirčenkovas pieteiktajam sporta un kultūras projektam – “LU medaļu dizaina un sagataves izstrāde” 420€ apmērā;

Maija mēnesī finansējums piešķirts:

  • Aleksandras Gžibovskas pieteiktajam akadēmiskajam/zinātnes projektam “Gammapirona potenciāls metabolo traucējumu novēršanā Alcheimera slimības modelī” 1570€ apmērā;

Jūnija mēnesī finansējums piešķirts:

  • Katrīnas Dailas Neiburgas pieteiktajam akadēmiskajam/zinātnes projektam “LU Bioloģijas fakultātes Jauno biologu vasaras skola” 4045€ apmērā;

Jūlija mēnesī finansējums piešķirts:

  • Elzas Baumanes pieteiktajam sociālajam projektam “CNR Rīga 2018” 1500€ apmērā;

Finansējumu pašlaik saņēmuši sporta un kultūras projektu pieteikumi 5410 eur apmērā, kā arī akadēmiskie un zinātnes projektu pieteikumi 9102 eur apmērā, sociālo projektu pieteikumi 1500 eur apmērā. Ar nepacietību gaidām vairāk studiju procesa uzlabošanas pieteikumus.

Atlikusī summa LU studentu Projektu konkursā: 19 774,60 € eur. Projektus var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, līdz gan kā studentu organizācijas pārstāvis līdz 2018. gada 30. septembrim. Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti. Komisija divu nedēļu laikā projektu izskatīs un sniegs atbildi. Aicinām arī turpmāk izmantot iespēju iegūt finansējumu savām idejām un pieteikt projektus

līdz septembra beigām!

Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta ideja, idejas īstenošanas plāns, kā arī izmaksu aprēķins.

Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem, kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties lusp.lv mājaslapā - Projektu konkursa sadaļā (https://www.lusp.lv/projektu-konkurss/) . Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. kabinetā, vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv