Latvijas Universitātes (LU) Kredītu piešķiršanas komisija konsultē:

LU Studentu servisu departaments,
Adrese:  Raina bulvārī 19
Telpa: 108. telpa,
Tālrunis: 67034398
E-pasts: krediti@lanet.lv 

Konsultāciju laiki:
Trešdienās 9.00–12.00
Ceturtdienās 15.00–19.00

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai, studiju laikā ir iespējams pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas (LR) pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Kredītu apkalpošanu 2019. gadā LU nodrošina A/S SEB banka.

Pieteikšanās kredītiem 2019.gada rudens semestrī ir beigusies. Pavasara semestrim varēs pieteikties elektroniski LUIS sadaļā Studijas/Kredīti.

1) Plašāka informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem IZM Studiju un zinātnes administrācijas tīmekļvietnē: www.sza.gov.lv

2) Tie studenti, kuri vēlas atlikt kredītu atmaksu, tāpēc ka turpina studijas augstāka līmeņa programmā, bankā jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes.

Pēc imatrikulācijas LU studējošo sarakstā, izziņu var saņemt LU Studentu servisu departamenta Akadēmisko servisu nodaļā 125. telpā.

3) Bankas piedāvā studējošiem arī studiju komerckredītus: