Latvijas Universitātes Studentu padome, operatīvi reaģējot uz Latvijas Universitātes klātienes studiju atcelšanu, lūdza studentiem aizpildīt aptauju par neklātienes studiju procesu norisi un viņu bažām un jautājumiem saistībā ar to. Tika aptaujāti 4196 studenti un šajā dokumentā ir apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

Ja šajā dokumetā nevari rast atbildi uz sev svarīgiem jautājumiem, droši raksti uz info@lusp.lv un mēs centīsimies Tev palīdzēt rast atbildi. 


Pasniedzējs nav devis ziņu par studiju procesa turpmāko darbību. Ko darīt?

- Sazinies ar sava kursa vecāko, ja tāda nav, pārrunā ar kursabiedriem problēmu un vēlamo risinājumu un mēģini sazināties ar mācībspēku un izrunāt šo. Ja nesanāk - vērsies pie fakultātes studentu pašpārvaldes, dodies pie studiju metodiķes, studiju programmas direktora vai dekāna (vēlams šajā secībā).

Vai tiks pagarināti darbu iesniegšanas termiņi?

- Šis ir atkarīgs no konkrētā mācībspeka vai programmas direktora; galavārds gan ir dekānam. Ārkārtas situācijai nevajadzētu būt pamatam termiņu pagarināšanai, bet noteikti ir izņēmumi, kad tie ir jāpagarina.

Vai studiju gads tiks pagarināts?

- Īsā atbilde: Šobrīd nē.

- Garā atbilde: Katra augstākās izglītības iestāde (AII) individuāli nosaka akadēmiskā gada garumu, visbiežāk ar rektora rīkojumu vai Senāta lēmumu. Ārējie normatīvie akti, piemēram, Augstskolu likums to nenosaka. Tā nav IZM kompetence. Vienīgais nosacījums, ko nosaka likums ir tas, ka studējošajam pilna laika vai nepilna laika studijās vienā akadēmiskajā gadā obligāti jāapgūst 40KP un studiju nedēļā jābūt ne mazāk kā 40 akadēmiskajām stundām (45 min).

Latvijā ļoti spēcīgi ir iesēdusies tradīcija, ka akadēmiskais gads ilgst no 1. septembra līdz 1. jūlijam, bet tā ir tradīcija. Mums šobrīd ir force majeure apstākļi, kur studiju kvalitātei (tostarp iespējai normāli un kvalitatīvi iziet prakses un izstrādāt un aizstāvēt savus noslēguma darbus) un normālai studējošo noslodzei ir jābūt pirmajā vietā. AII var un drīkst mainīt termiņus noslēguma darbiem, pagarināt akadēmiskā gada garumu, ja pašas to vēlas un uzskata par nepieciešamu.

Vai būs iespējamas konsultācijas pie pasniedzējiem?

- Ja ir nepieciešama konsultācija, noteikti sazinies ar mācībspēku privāti un sarunā konsultāciju. Šobrīd visiem LU mācībspēkiem un studējošajiem ir pieejama vide MS Teams, kurā var organizēt arī attālinātas konsultācijas. 

NB: saziņai ar mācībspēkiem parasti izmanto e-pastus, kuri parasti ir formātā vards.uzvards@lu.lv

Ko darīt, ja nav pagarināta studenta apliecība?

- Sazinies ar savu studiju metodiķi - iespējams viņai/viņam būs kāds risinājums, piemēram, kāds konkrēts laiks, kad to var pagarināt klātienē.

Vai es saņemšu studiju maksas atlaidi šī situācijas dēļ?

- Nē. Studijām jāturpinās kā pirms tam, tikai neklātienē. Ja ir problēmas ar pasniedzējiem vai kursi ir nekvalitatīvi - vērsies pie savas fakultātes metodiķes, studiju programmas direktora vai dekāna, lai rast risinājumu šai situācijai.

Kā tagad iespējams nokārtot akadēmiskos (kredītpunktu) parādus? Kā iespējams izņemt parādu lapiņu (reģistrācijas apliecinājumu individuālajam pārbaudījumam)?

- Noteikti sazinies ar mācībspēku un vienojieties par to kā parāds tiks kārtots, ja sanāk vienoties, apmaksā nodevu LUISā, sazinies ar metodiķi un palūdz apstiprinājumu, ka vari kārtot kursu.

Kā kārtot klātienes testus, prezentācijas, laboratorijas darbus un cita veida darbus?

- Katra kursa mācībspēkam ir jāpaziņo par to kā noritēs pārbaudes darbi turpmāk, ja vēl nepaziņoja, jāpajautā. 

NB: Mainoties pārbaudījumu skaitam un formai paliek spēkā kursa kedītpunktu apjoms, tādēļ, ja kursa pārbaudījumu formas maiņas rezultātā apjoms liekas neadekvāti pieaudzis vai samazinājies, šis arī ir jāizrunā ar macībspēku.

Kas notiek ar praksēm?

- Ja programmas direktors to vēl nav paziņojis, sazinies ar viņu.

Kā notiks apmeklējuma uzskaite?

- Visticamāk caur pārbaudes darbu iesniegšanu, varbūt uzskaitīs dalībniekus, kas piedalās MS Teams vidē attālinātā lekcijā vai arī netiks veikts vispār. Atkarīgs no mācībspēka un, ja šis ir svarīgs jautājums kursam, sazinies un noskaidro.

Ko darīt, ja nav pieejama nepieciešamā programmatūra mājas datorā? (jebšu tā ir maksas programmatūra)

- Sākumā sazinies ar mācībspēku, varbūt tev piedāvās bezmaksas alternatīvu, kurai ir tāda pati funkcionalitāte. Ja nē, vērsies pie programmas direktora ar lūgumu atrisināt šo problēmu, jo LU tev ir jānodrošina nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums veiksmīgām studijām - par to maksā vai nu valsts vai nu pats studējošais. Tev nekas papildus jāpērk nav.

Vai visi mēneša laikā nokavētie laboratorijas darbi jūs jāatstrādā pēctam?

- Šeit arī jāsazinās ar mācībspēku un jāsaņem skaidra atbilde. Šobrīd medijos redzamā informācija neliecina, ka klātienes studijas būtu droši atsākt aprīlī, tāpēc visticamāk tiks rasti alternatīvi risinājumi.

Kā man rīkoties, ja nevaru piedalīties video nodarbībās, vai šādā gadījumā tas skaitās kā apzināti bez attaisnojuma kavēta nodarbība?

- Ja šo nepārrunā ar mācībspēku, tad visticamāk jā, bet ja sazinās un paskaidro situāciju, tad kopīgi ar mācībspēku būtu jārada risinājums.

Ko darīt, ja e-studijās nav nepieciešamo materiālu (pasniedzējs nav ievietojis), lai kārtotu kursu?

- Sazinies ar mācībspēku, ja nevar rast konstruktīvu risinājumu, vērsies pie programmas direktora vai sazinies ar savas fakultātes studējošo pašpārvaldi. Vari rakstīt arī mums uz info@lusp.lv.

Ko darīt, ja mums būs pašiem jāmeklē to, ko pasniedzēji parasti saka auditorijas priekšā (piem., specifisku informāciju var būt pagrūti atrast vai izpētīt)? Ko darīt ar tiem kursiem, kuru laikā ir svarīga atgriezeniskā saite ar jautājumiem un semināriem?

- Mācībspēkiem ir nodrošināta iespēja lasīt lekcijas attālināti audio/videokonferences veidā MS Teams vidē, ja kāds to atsakās darīt, ziņo savai fakultātes studējošo pašpārvaldei vai arī raksti uz info@lusp.lv, opertatīvi risināsim.

Kā pārsūdzēt vērtējumu?

Saskaņā ar Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē IX nodaļu “Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”

Kā iziet klīnisko praksi, ja studijas ir attālināti? Vai prakses laiki tiks pagarināti?

- Jautā studiju programmas direktoram, ja viņs vēl to nav paziņojis.

Kā kārtot kontroldarbus, kuri ir tikai mutiski?

- Mutiskos pārbaudījumus var kārtot MS Teams vai jebkurā citā tiešsaistes saziņas vidē.

Vai kaut kā tiks kontrolēts tas, kā notiek lekcijas un vai tās ir kvalitatīvi organizētas?

- Ārkārtas situācijas laikā attālinātu studiju kvalitātes kontrole un veicināšana notiek balstoties uz saņemto atgriezenisko saiti no iesaistītajām pusēm, tai skaitā sūdzībām un uzslavām.

Vai prasības eksāmenos tiks mainītas, ņemot vērā to, ka šobrīd priekšmetus reāli apgūt ir praktiski neiespējami?

- Atkarīgs no mācībspēka, bet katra studenta interesēs ir pieprasīt, lai mainītās prasības nedegradē studiju kvalitāti.

Kādā veidā tiks aizstāvēti studiju darbi?

- Šobrīd vēl nepārrunāts jautājums, bet starptautiska pieredze rāda, ka to var veiksmīgi darīt arī attālināti.

Vai notiek klātienes eksāmeni?

- Nē.

Vai tiks nodrošināta iespēja lekcijas noklausīties arī citos laikos?

-  Šobrīd attālinātās lekcijas ir iespēja ierakstīt, šīs iespējas izmantošana ir atkarīga no mācībspēka.

Vai būs pieejami informācijas materiāli e-vidē, ja nav pagarināta studentu apliecība?

- Jā, būs, tas nav atkarīgs no studenta apliecības derīguma termiņa.

Vai es tikšu izmests/-a no dienesta viesnīcas?

- Nē, neviens piespiedu kārtā netiks izmest no dienesta viesnīcām, tomēr, ja ir iespējams, aicinām doties mājās. Noteikti ievērojiet drošības pasākumus, būdami kojās (mazgāt rokas, censties iespēju robežā distancēties no cilvēkiem)

Vai es saņemšu atpakaļ savu īres maksu, ņemot vērā, ka es nebūšu kojās?

- Nē, bet ir iespēja pieteikties atlaidei. Vairāk informācijas drīzumā sekos

Vai bibliotēka tiks pilnībā aizvērta?

- Nē, LU bibliotēkas strādās noteiktās dienās noteiktos laikos.

Vai ir iespējams mācīties bibliotēkas mācību vietās?

- Nē, nav. Bibliotēkā ir iespējams tikai izņemt grāmatas līdzi uz mājām.

Kas notiek ar kavējuma naudu maksāšanu izņemtajām grāmatām?

- Ja grāmatas tika izņemtas pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas, tad nebūs jāmaksā. Ja pirms, tad vērts sazināties ar bibliotēku.

Es gribu nodod grāmatu. Ko darīt?

- Bibliotēka nepieņem grāmatas nodošanai pašlaik, jo nav nepieciešamo iekārtu ātrai grāmatu dezinfekcijai.

Ko darīt, ja bibliotēkas ir vaļa tikai tajā laikā, kamēt man ir darba laiks?

  • Var izmantot bibliotēkas piedāvātos e - resursus, izmantojot LU piešķirto lietotājvārdu un paroli saitē http://ejuz.lv/6dfy 

  • Bibliotēkas neklātienes studiju procesa laikā strādās noteiktos datumos no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā, ja šis laiks nav pieejams, mēģiniet sazināties ar bibliotēkas darbinieku atbalsta tālruni +37128623551 vai rakstot uz nepieciešamās bibliotēkas e-pastu, lai varētu sarunāt individuālu risinājumu  

Vai LU ēkas ir slēgtas?

- Nē, nav. Bet pašizolācijas nolūkos, aicinām tās bez konkrēta iemesla neapmeklēt.

Vai ir atļauts uzturēties LU ēkās, lai autonomi studētu?

- Nē

Ko darīt, ja esmu pazaudējusi savu studenta apliecību?

- Sazinies ar Studentu servisu, rakstot uz studentu.serviss@lu.lv

Esmu nopirkusi Rīgas Satiksmes mēnešbiļeti, bet ņemot vērā esošo situāciju, vairs neplānoju pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Ko darīt?

- Rīgas Satiksmes atbilde uz šo jautājumu: " Ja esat iesākusi lietot mēneša biļeti un turpmāk to neizmantosiet, Jums jāaizpilda iesniegums par mēnešbiļetes bloķēšanu un naudas atmaksu. Iesniegums jāiesniedz brīvā formā. Obligāti jānorāda: vārds, uzvārds; personas kods; e-talona numurs; bankas konts, uz kuru jāatgriež nauda. Iesniegums jāsūta uz e-pastu info@rigassatiksme.lv. Nauda, 75% apmērā no neizmantotās mēneša biļetes vērtības, tiks atgriezta uz iesniegumā norādīto kontu." (Avots: komentāru sadaļa šim rakstam https://www.facebook.com/rigassatiksme.lv/posts/2793322260754192 )


Latvijas Republikas Ministru kabineta sagatavotā informācija par Covid-19: https://www.mk.gov.lv/lv/content/covid-19

Latvijas Universitātes sagatavotā informācija un rīkojumi par Covid-19: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/58293/

Dati atjaunoti 23.03.2020. Ja mani kļūdu/nepilnības - raksti uz info@lusp.lv