Rajintha Silva

Priekšsēdētāja

rajintha.silva@lusp.lv

(+371) 29426136


Reza Ghasempour

Akadēmiskā virziena vadītājs

(+371) 28493104

reza.ghasempour@lusp.lv


Juliane Goetz

Kultūras virziena vadītāja

juliane.goetz@lusp.lv

(+49) 1512 5552354                          


Mir Nohan Ali

Priekšsēdētājas vietnieks

mir.nohan.ali@lusp.lv

(+371) 20219568


Panagiotis-Georgios Tsakonis

Sociālā virziena vadītājs

panagiotis.georgios.tsakonis@lusp.lv

(+30) 690 915 1777


Keti Tevzadze

Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja

keti.tevzadze@lusp.lv

(+995) 591 75 87 86