Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par Studiju kredītiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.09.2016.

 

Kaut arī zinātnieki vēl nav atklājuši, kā finansiāli novērtēt cilvēka prāta potenciālu, neapšaubāmi ir tas, ka izglītība ir viena no ienesīgākajām investīcijām. Ja vēlaties iegūt augstāko izglītību, taču Jums šobrīd nav stabilu ienākumu un Jūsu vecāki nevar atļauties finansēt studijas, piedāvājam izdevīgus kredīta nosacījumus studentiem.

SEB banka piedāvā dievu veidu finansējuma iespējas:

SEB studiju kredīts

Ja esat students, Jums noteikti ir aktuāls studiju maksas segšanas jautājums. Ja Jums nepietiek līdzekļu studiju maksas segšanai, piedāvājam izmantot Studiju kredītu!

Kredīti Studentiem ar valsts galvojumu

 • Studiju kredīts — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētās augstskolās un koledžās Latvijā un ārzemēs
 • Studējošo kredīts — līdzekļi studenta ikdienas vajadzību segšanai studiju laikā (tikai pilna laika studentiem)
 • SEB banka profesionālās izglītības, bakalaura, maģistra un doktorantūras studentiem, kas studē Latvijas valsts akreditētās studiju programmās vai ārvalstīs, piedāvā izdevīgus Kredītus studentiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
 • 2016. gada rudens semestrī kredīta līgumus un galvojuma līgumus SEB bankas filiālē būs iespējams noformēt līdz 1. decembrim.

Ārvalstīs studējošie studenti var noformēt kredīta un galvojuma līgumu līdz š.g. 1. decembrim bez pārtraukuma.

Pieteikties kredītam Jūs varat jebkurā SEB bankas filiālē.

Pirms dodies uz filiāli, pārliecinies, ka Tu esi:

 1. parakstījis līgumu ar savu mācību iestādi;
 2. iesniedzis savā mācību iestādē (akreditētā) pieteikumu, ka Tev ir nepieciešams kredīts studentiem ar valsts galvojumu;
 3. saņēmis no mācību iestādes informāciju par kredīta apstiprināšanu;
 4. atradis galvotāju, kas atbilst noteikumiem.

Sīkāka informācija atrodama - noteikumiem

 

Studiju kredīts

Studējošā kredīts

Finansējuma apjoms

Nepārsniedz noteikto maksu par studijām. Kredīta maksimālo apmēru katrai studiju programmai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

Nepārsniedz 170.74 EUR mēnesī

Kredīta nodrošinājums 

Fiziskas personas galvojums

Fiziskas personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus

Ministru kabineta noteikumi

Kritēriji galvotājam

 
 • Pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā
 • Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsummai jābūt līdz 40 % no ienākumiem

Jāņem vērā:

 • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem, un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem jābūt lielākiem par minimālo algu, kas reizināta ar studējošo skaitu
 • Ja kredīta pieprasītājam ir izveidojies agrāk saņemta kredīta atmaksas parāds, kopējā parāda summa ir no divu līdz desmit valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā un kavējums pārsniedz 60 dienas, tad galvotāja ienākumiem jābūt ne mazākiem par divām valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām.

Galvojums nav nepieciešams:

 • Studentiem, kuri ir bāreņi vai palikuši bez abu vecāku aizgādības un nav sasnieguši 24 gadu vecumu
 • Personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu
 

Kredīta izmaksa

2 reizes gadā, pārskaitot summu uz augstskolas kontu

Katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot summu uz studenta kontu SEB bankā

Kredīta atmaksas termiņš

Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 10 gadu laikā.

Kredītus, kuru kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 5 gadu laikā.

 

Pieteikuma noformēšana:

Kredīta līgumus ir iespējams noformēt jebkurā SEB bankas filiālē.

Svarīgi atcerēties, ka katra augstskola var noteikt termiņus, kuros jānoslēdz līgumi ar augstskolu, lai nauda ienāktu laicīgi, tāpēc aicinām neatlikt līguma parakstīšanu uz pēdējo brīdi!

 

Kredīta Procentu likme

Procentu likme ir atkarīga no kredītlīguma noslēgšanas gada. 2016. gadā noformētajiem kredītiem, procentu likme līdz 30.06.2016. ir 2.5%, bet ne vairāk kā 5% gadā.*

*Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.

Kredīta atmaksa studiju laikā

Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas kredītapamatsumma un procenti nav jāmaksā.

Studiju laikā Kredīta ņēmējam jāmaksā tikai kredīta procenti, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi.

Akadēmiskais atvaļinājums

Mācību akadēmiskā atvaļinājuma laikā banka pārtrauc kredītu izmaksu studentam. Lai pieteiktos Mācību akadēmiskajam atvaļinājumam, studentam vispirms jāvēršas savā augstskolā pēc apstiprinājuma. Kad no augstskolas ir saņemts apstiprinājums, kas informē SEB banku par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu, studentam jādodas uz tuvāko SEB bankas filiāli un jāaizpilda iesniegums.

SEB banka atsāk kredīta izmaksu studentam tikai pēc tam, kad ir saņēmusi no augstskolas informāciju par akadēmiskā atvaļinājuma pārtraukšanu.

Pamatsummas atmaksa pēc studijām

  Pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

Ja students pārtrauc studijas, pamatsumma jāsāk atmaksāt pēc trīs mēnešiem. Studentam jāmaksā bankai pilna procentu likme, kas 2016. gadā noslēgtiem kredīta līgumiem ir 2,50 % + 6M EURIBOR

Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.

Atmaksu atvieglojumi

 

 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikāpamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1,5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu,pamatsummas maksājumi tiek atlikti līdz 2 gadiem.

 

 

 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikāpamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1,5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas maksājumi, savukārt procentu maksājumi jāturpina maksāt.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, tiek atlikti pamatsummas maksājumi līdz 2 gadiem.
 • Ja Jums ir piedzimis bērns un augstskolu esat beidzis ar diplomu, iesniedziet SEB bankā bērna dzimšanas apliecību un no Jūsu kredīta atlikuma var tikt dzēsti 30 %.

 

 

Kā pieteikties?

Studiju un Studējošo kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu līgumus ir iespējams noformēt ikvienā SEB bankas filiālē visā Latvijā.

Nepieciešamie dokumenti

 • Kredīta ņēmējam bankā jāiesniedz pase vai ID karte.
 • Ja kredītam tiek piesaistīts galvotājs, galvotājam bankā jāiesniedz:
 • Pase vai ID karte.
 • Ja galvotāja alga netiek pārskaitīta uz kontu SEB bankā, nepieciešams iesniegt ienākumus apliecinošu dokumentu (konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem ar bankas zīmogu un parakstu).

Lai kredīta noformēšana būtu ātrāka, aicinām uz filiāli nākt ar jau aizpildītu Jūsu un galvotāja pieteikumu (PDF). Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni +371 26668777 vai bezmaksas Skype (SEB_Latvija).

Jāatceras, ka kredīta pieteikuma izskatīšana var ilgt 2 darba dienas no dokumentu iesniegšanas.