Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par Latvijas Universitātes Studentu padomi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.05.2018.

Iespējams, no malas studenti kuri izvēlās darboties Latvijas Universitātes Studentu padomē (LU SP) šķiet ļoti nopietni un pat nedaudz apsēsti ar studiju kvalitātes uzlabošanu un dažādu pārstāvju vēlēšanu komisijās, taču tā nebūt nav, LU SP patiesībā ir vieta kurā izaicināt sevi, mācīties uzņemties atbildību, strādāt komandā un iegūt daudz jaunu draugu.

Oficiāli, Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP), ir uz vienu gadu vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Latvijas Universitātē. No visām 13 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm tiek ievēlēti pārstāvji, kuri veido LU SP augstāko lēmējinstitūciju Padomi, kas ikggadēji no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un pēc priekšsēdētāja izvirzīta valdes modeļa - valdes virzienu vadītājus.

LU SP struktūra, lai gan no sākuma šķiet nedaudz sarežģīta, ir nepieciešama un cīnās par studējošo viedokli visu fakultāšu vārdā. Lai labāk tiktu sadalīti darbi starp valdes locekļiem, ir izveidoti atsevišķi virzieni, kas atbild par dažādām studentiem aktuālām problēmām.

Studējošie, kuri darbojas padomē risina dažādus jautājumus ne tikai par budžeta vietu sadalījumu, ārzemju studentu aklimatizēšanu un mentoru sistēmu, bet arī organizē LU studentiem dažādus pasākumus (“Aristotelis”, “Sporta Spēles” u.c.). Ar to pašu, tikai atsevišķas fakultātes ietvaros darbojas arī fakultātes studējošo pašpārvaldes (FSP), kuru viedokli LU SP uzklausa FSP vadītāju sēdēs, kopsapulcēs un jebkurā brīdī ikdienā.

Studentus, kuri darbojas studējošo pašpārvaldēs vieno vēlme tikt sadzirdētiem, uzlabot studiju procesu ne tikai sev, bet arī citiem studentiem, un parūpēties lai studentu viedoklis tikltu ņemts vērā. Ikdienā šie paši cilvēki uzņemās diezgan daudz visdažādāko darbu, kurus labi izpildīt motivē galvenokārt apkārt esošie studenti un kopīga vēlme – darīt. Studentu padomē iespējams iemācīties prasmes, kuras noderēs jebkurā darbavietā, piemēram, pasākumu organizēšana no pilnīgas nulles ļauj aptvert, ka jebkas, pilnīgi jebkas atrodas vien pāris zvanu attālumā, savukārt darbošanās Senātā un Studentu padomē ļauj labāk izprast universitātes un valsts iestāžu struktūru. Tāpēc student, aicinām arī tevi, atnākt uz savu studentu pašpārvaldi, un nākt mums palīgā!