Finanšu virziens seko līdzi LU un LU SP finanšu izlietojumam un ietekmē to, balstoties uz studentu vēlmēm un vajadzībām, kā arī pārrauga nacionāla un starptautiska līmeņa iespējas iegūt finansējumu dažādu projektu piesaistei. Virziens ne tikai dod praktiskas iemaņas darbā ar skaitļiem un to pielietojumu, bet arī sniedz iespēju saprast, kā un kāpēc tiek izlietoti finansiālie līdzekļi LU un arī LU SP ietvaros.

Ja vēlies sekot līdz LU un LU SP finanšu izlietojumam, ietekmēt to, balstoties uz studentu vēlmēm un vajadzībām, kā arī pārraudzīt nacionāla vai starptautiska līmeņa iespējas iegūt finansējumu dažādu projektu piesaistes, piesakies palīdzēt, rakstot priekšsēdētājai Alisei Zīvertei (alise.ziverte@lusp.lv) vai priekšsēdētāja biedram iekšējos jautājumos Kasparam (kaspars.eglitis@lusp.lv).